خط لوله “56 انتقال گاز هشت سراسری حد فاصل نائین

تاریخ انتشار : 2018/02/05

معرفی:

خط انتقال گاز نائین- خط پنجم تهران از انتهای خط انتقال ابرکوه- نائین شروع و به طول تقریبی 132 کیلومتر امتداد می یابد که مشتمل بر ایتگاه های گیرنده و فرستنده توپک، شیر بین راهی، انشعاب و حفاظت کاتدیک می باشد.

مشخصات پروژه:

  • موضوع پروژه: خط لوله “56 انتقال گاز هشتم سراسری حد فاصل نائین- خط پنجم تهران
  • کارفرما: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
  • نظارت: مهندسین مشاور استوا
  • پیمانکار: شرکت نصر میثاق
  • نوع پروژه: PC

برخی از مشتریان